Grusning för skräntärnorna

En av Sveriges största kolonier skräntärnor häckar på ön Stenarna i Björns Skärgård i norra Uppland. År 2007 spolade Stormen Per ut större delen av den grusbank som tärnorna normalt häckade på i havet, och tärnorna förlorade större delen av biotopen de behöver för att bygga sina bon och lägga ägg. Inom ramen för Åtgärdsprogrammet skräntärna restaurerades grusbanken på Stenarna. Restaureringen var mycket lyckad då hela kolonin åter samlades och flyttade till den restaurerade grusbanken under kommande häckningssäsonger. Rullstensgruset som användes då var dock inte av optimal kornstorlek och större delen har spolats bort under åren. Stora delar av södra sidan av banken var numer bara ”kattskallar” och mycket svår för tärnorna att placera sina bon. Nu pågår en ny restaurering av Stenarna för att återföra lämplig substrat för skräntärnornas bon. Det ser ut att det blir riktigt bra:

Nu har skräntärnornas häckningsyta mer än fördubblats. Det lades även upp stenmurar som våg skydd för gruset på flera lite mer utsatta områden.

Kräsen fågelart i Björns skärgård i Norduppland ska räddas med 160 ton grus | SVT Nyheter

foton: Sture Högmark

Läs mer om Projekt Skräntärna

Avverkningar hotar tjäderskogen

I närheten av en tjäderlekplats i ett skogsområde utanför Uppsala hotas skogen av avverkningsanmälan.

Tjädergruppen Uppland har inventerad i området och försökt kartlägga spelplatsen. Troligtvis är det åtta spelande tuppar där. Området som anmälts för avverkning är i den sista resten av lite äldre skog i närheten av spelplatsen. I området finns även andra naturvårdsarter såsom talltita, tretåig hackspett, järpe, duvhök. Under en inventering av Nya Skogsgruppen (Naturskyddsföreningen Uppsala) i december hittades ett antal naturvårdsarter bl a garnlav, orkideen knärot, svamparna ullticka, svedticka, stor aspticka, rynkskinn, skalbaggen grönhjon.

Tjädertupp vid lekplats i närheten av det avverkningsanmälda skogsområdet. Foto: Emil V. Nilsson

UOF Upplands Fågelskådare, med stöd av BirdLife Sverige, har gått in i detta ärende och skrivit till Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen. Läs mer om ärendet och tjäder här.