Nästa nummer av Fåglar i Uppland senarelagt

Årets första nummer av tidskriften Fåglar i Uppland, som normalt brukar komma ut i månadsskiftet mars-april, har i år senarelagts med en månad och kommer att nå medlemmarna först i slutet av april. Anledningen är att vi vill vänta in föreningens årsmöte, som hålls tisdag 17 april, och de nyheter som kommer att presenteras där. Efterföljande nummer av tidskriften, nummer 2, är däremot inte framskjutet utan landar som vanligt i din brevlåda kring midsommar.

Fåglar i Uppland nr 4 2017

Copyright © Fåglar i Uppland, illustratör: Mikael Sunnerstrand

Det nya året är här, och vad passar bättre än att inviga det med ett splitternytt nummer av Fåglar i Uppland? I den här upplagan djupdyker vi bland annat i ortolansparvens framtid, tronskiftet i Domkyrkan, höstens raritetskavalkad, korsnäbbarnas släktförhållanden och hur det står till med skärgårdens fågelliv. Och naturligtvis kan du redan nu välja och vraka bland alla vårvinterns exkursioner. Därmed önskar vi alla våra medlemmar trevlig läsning och god fortsättning!

Reflektioner i väntan på våren – Sören Franceen

Domkyrkofalkens fall från tronen – Martin Tjernberg

Höstens kurs i lockläten – Jon Hessman

Rapporterat från höstens exkursioner – Mats Hörmark

Näbben går i kors och arter går isär – Yngve Hareland

En man med sinne för holkar – Lennart Johansson

Mer om tornfalken i Uppland – Bill Douhan

Skärgården – fåglarnas förlorade paradis? – Bill Douhan

Hösten 2017 – en mycket värdig uppföljare till fjolårets raritetsregn – Bill Douhan

Mer om ormvråkens liv och leverne – Bill Douhan

Bokrecension: Vadarland – Roger Gyllin

Hökugglan i Uppland vintersäsongen 2016-2017 – Bill Douhan

Ortolansparvens ovissa framtid – Fågelskyddsgruppen genom Jan Wärnbäck