Kategoriarkiv: FiU

Fåglar i Uppland (FiU) utges av Upplands Ornitologiska Förening och utkommer med fyra nummer per år.
FiU:s främsta syften är att…
• publicera material om fåglar och fågellokaler i Uppland
• vara länk mellan UOF:s funktionärer och UOF:s övriga medlemmar
• vara debattforum för UOF:s medlemmar
Adress till FiU:
Fåglar i Uppland
Box 59, 751 03 Uppsala
fiu@uof.nu

Fåglar i Uppland nr 1 2017

Copyright © Fåglar i Uppland, illustratör: Björn Bergman

Vårtecken bland mistlar och snö – Jon Hessman

Presentation av Fågelskyddsgruppen

Nytt från Rrk Uppland

En höst med östliga förtecken – Bill Douhan

Tornseglaren och längtan – Debora Arlt

Hökugglerekord på Gräsö – Annika Rastén

Häckande fåglar i anlagda våtmarker och dammar – Wilhelm Dietrichson
Läs även: Länsstyrelsens rapport

Stenskvätta på vift! – Annika Rastén

Plötsligt satt den bara där – Sören Franceen

Uggleförekomst runt Angarn 2016 – Kjell Eriksson

Näktergalan 2016

Kuvertering av FiU nr 1 – kom och hjälp till!

Gör en hjälteinsats! Kom och hjälp till att kuvertera årets första nummer av Fåglar i Uppland. Numret har blivit något försenat men nu på onsdag 19 april förbereder vi utskick och behöver din hjälp. Välkommen från kl 12 till Studiefrämjandet, Portalgatan 2. Du stannar så länge du kan.

Vill du ha din tidning före alla andra – här har du chansen!

FiU 1/2017 något försenad

Nästa nummer av vår tidskrift Fåglar i Uppland, nr 1 2017, är snart på gång. Arbetet har blivit lite försenat men vi beräknar att tidningen dyker upp i era brevlådor efter påskhelgen. Tack för ert tålamod!