Kategoriarkiv: FiU

Fåglar i Uppland (FiU) utges av Upplands Ornitologiska Förening och utkommer med fyra nummer per år.
FiU:s främsta syften är att…
• publicera material om fåglar och fågellokaler i Uppland
• vara länk mellan UOF:s funktionärer och UOF:s övriga medlemmar
• vara debattforum för UOF:s medlemmar
Adress till FiU:
Fåglar i Uppland
Box 59, 751 03 Uppsala
fiu@uof.nu

Fåglar i Uppland nr 4 2017

Copyright © Fåglar i Uppland, illustratör: Mikael Sunnerstrand

Det nya året är här, och vad passar bättre än att inviga det med ett splitternytt nummer av Fåglar i Uppland? I den här upplagan djupdyker vi bland annat i ortolansparvens framtid, tronskiftet i Domkyrkan, höstens raritetskavalkad, korsnäbbarnas släktförhållanden och hur det står till med skärgårdens fågelliv. Och naturligtvis kan du redan nu välja och vraka bland alla vårvinterns exkursioner. Därmed önskar vi alla våra medlemmar trevlig läsning och god fortsättning!

Reflektioner i väntan på våren – Sören Franceen

Domkyrkofalkens fall från tronen – Martin Tjernberg

Höstens kurs i lockläten – Jon Hessman

Rapporterat från höstens exkursioner – Mats Hörmark

Näbben går i kors och arter går isär – Yngve Hareland

En man med sinne för holkar – Lennart Johansson

Mer om tornfalken i Uppland – Bill Douhan

Skärgården – fåglarnas förlorade paradis? – Bill Douhan

Hösten 2017 – en mycket värdig uppföljare till fjolårets raritetsregn – Bill Douhan

Mer om ormvråkens liv och leverne – Bill Douhan

Bokrecension: Vadarland – Roger Gyllin

Hökugglan i Uppland vintersäsongen 2016-2017 – Bill Douhan

Ortolansparvens ovissa framtid – Fågelskyddsgruppen genom Jan Wärnbäck

Fåglar i Uppland nr 3 2017

Copyright © Fåglar i Uppland, illustratör: Gunnar Ehrenroth

Trafikdödat vilt – hot mot asätande rovfåglar – Bill Douhan

UOF tillsammans i fält – Mats Hörmark

Småfågelskådarna på fjällvandring – Petter Haldén

När kommer flyttfåglarna till Uppland? – Yngve Hareland

Bengt Berg – pionjär som naturskildrare – Mats Hörmark

Svartpannad törnskata – uppträdande i Uppland – Bill Douhan

Var häckar tornseglarna i Uppsala? – Debora Arlt
Se även kartan från inventeringen

Ormvråken in på livet – Bill Douhan

Anka på avvägar åstadkom folkvandring vid Svenska Högarna – Bill Douhan

Minnesvärd vadarkväll – Barbro Sjölin-Nilsson och Petra Ögren

Produktiva tornfalkar – Bill Douhan