Kategoriarkiv: FiU

Fåglar i Uppland (FiU) utges av Upplands Ornitologiska Förening och utkommer med fyra nummer per år.
FiU:s främsta syften är att…
• publicera material om fåglar och fågellokaler i Uppland
• vara länk mellan UOF:s funktionärer och UOF:s övriga medlemmar
• vara debattforum för UOF:s medlemmar
Adress till FiU:
Fåglar i Uppland
Box 59, 751 03 Uppsala
fiu@uof.nu

Fåglar i Uppland nr 3 2017

Copyright © Fåglar i Uppland, illustratör: Gunnar Ehrenroth

Hösten har nu hunnit anlända på allvar, och med den kommer även nya numret av FiU. Läs allt om vårens sensationella fågelfynd på Svenska Högarna, om ormvråkens liv och leverne och om hur de uppländska fåglarnas flyttvanor har påverkats av klimatförändringarna. I programmet hittar du som vanligt exkursioner, föredrag och vår vinterfest Näktergalan. God läsning!

Trafikdödat vilt – hot mot asätande rovfåglar – Bill Douhan

UOF tillsammans i fält – Mats Hörmark

Småfågelskådarna på fjällvandring – Petter Haldén

När kommer flyttfåglarna till Uppland? – Yngve Hareland

Bengt Berg – pionjär som naturskildrare – Mats Hörmark

Svartpannad törnskata – uppträdande i Uppland – Bill Douhan

Var häckar tornseglarna i Uppsala? – Debora Arlt
Se även kartan från inventeringen

Ormvråken in på livet – Bill Douhan

Anka på avvägar åstadkom folkvandring vid Svenska Högarna – Bill Douhan

Minnesvärd vadarkväll – Barbro Sjölin-Nilsson och Petra Ögren

Produktiva tornfalkar – Bill Douhan

Fåglar i Uppland nr 1 2017

Copyright © Fåglar i Uppland, illustratör: Björn Bergman

Vårtecken bland mistlar och snö – Jon Hessman

Presentation av Fågelskyddsgruppen

Nytt från Rrk Uppland

En höst med östliga förtecken – Bill Douhan

Tornseglaren och längtan – Debora Arlt

Hökugglerekord på Gräsö – Annika Rastén

Häckande fåglar i anlagda våtmarker och dammar – Wilhelm Dietrichson
Läs även: Länsstyrelsens rapport

Stenskvätta på vift! – Annika Rastén

Plötsligt satt den bara där – Sören Franceen

Uggleförekomst runt Angarn 2016 – Kjell Eriksson

Näktergalan 2016