Uppsala kommun antar plan för naturreservat Årike Fyris

Ett mycket positivt steg togs igår den 23 november när kommunstyrelsen i Uppsala beslutade att påbörja processen att göra Årike Fyris till ett naturreservat. Efter år av prat är detta ett stort steg framåt. Inom ett år ska ett förslag till naturreservatet tas fram och mycket arbete återstår. UOF fortsätter att vara engagerade i processen.

Läs gärna förslaget och projektdirektivet för mer detaljer.

Uppdatering 2016-12-09:
Hör UOFs ordförande Jan Wärnbäcks tankar om förslaget i P4 Uppland!

Tofsvipa. Foto: Göran Haglund
Tofsvipa. Foto: Göran Haglund

Årike Fyris – en svensk pärla

Årike Fyris har blivit utnämnt av Världsnaturfonden WWF till Upplands svenska pärla.

Läs artikel i UNT här

Under våren och sommaren har allmänheten röstat på 3 utpekade pärlor i Uppland. Alla utpekade områden är platser med en fantastisk natur och som har stor betydelse för naturupplevelser, men som också har många hotade arter och livsmiljöer i behov av skydd.
UOF hoppas att utpekandet av Åriket som en svensk pärla ska bli ytterligare en tyngd i vågskålen som gör att processen att öka skyddet snabbas på.
Tack alla som röstade!