Naturreservat Årike Fyris

Jag nås av nyheten att Uppsala kommun och Sveriges lantbruksuniversitet SLU äntligen har kommit överens om en avsiktsförklaring om Årike Fyris, vet inte vad man ska säga annat än ÄNTLIGEN! Äntligen kommer lön för allt det arbete så många i föreningen lagt ner, i så många år, på att tala och argumentera för detta stadsnära område och dess värde för både människor och fåglar.

Det ska inte förnekas att i alla fall jag periodvis varit pessimistisk och att det känts ganska hopplöst. Det har funnits politiska låsningar men inför valet 2014 gavs i alla fall viss förhoppning då en majoritet av de partier som tillfrågades om reservatsbildning i föreningens valundersökning om Åriket gav positiva svar.

Sedan har det varit SLU, denna ogenomträngliga institution där vi aldrig lyckats förstå hur besluten tas. Där vi vädjat till rektor och ledning om att inte göra åker av Åriket. Vi har lyft områdets värden bara för att se gräsmarkerna plöjas ner under häckningssäsong ena året och sedan året efter få bevittna det största avvattningsföretaget i området på decennier.

Men nu har SLU skrivit på en avsiktsförklaring och det ska rektor Peter Högberg ha en stor stor eloge för. Det har funnits många rektorer innan som inte har gjort det som nu har gjorts.

Vad som sedan kommer fram ur denna avsiktsförklaring får vi se. Men innan det visar sig så kan vi bara hoppas att det som nu överenskommits faktiskt säkrar dubbelbeckasinernas rastplats under de där dagarna i början på maj. Att vi återigen kan få höra årtans knorrande i takt med den ploppande småfläckiga sumphönan. Allt detta i ett blötare Årike än vad vi har haft de senaste åren.

Få områden i Uppsalas närhet är i sådant behov av att göras till reservat som Åriket. Och detta är inte ett reservat endast för fåglarna utan i allra högsta grad också för alla som bor, pluggar, jobbar, semestrar eller på annat sätt vistas i stan. Det finns inga förlorare i detta beslut, bara vinnare, må man vara markägare, närboende, student, naturälskare, friluftsfantast, sportfiskare eller för den delen fågelskådare.

Jag tycker alla som engagerat sig i Åriket och alla vi medlemmar i Upplands Ornitologiska Förening ska kännas oss nöjda och stolta över de steg som nu tagits på vägen mot att skydda detta fantastiska område. Vi har alla bidragit och varit en del i denna resa och det är inte utan viss tillförsikt vi kan se fram emot fåglarnas ankomst till Årike Fyris i vår. Årike Fyris – snart naturreservat!

Eder ordförande,
Jan Wärnbäck

Anlagda dammar värdefulla för fåglarna

Häromdagen var Wilhelm Dietrichson med i P4 Uppland och berättade om den omfattande inventeringen av anlagda dammar och våtmarker som utfördes i Uppland 2012-2014. Totalt inventerades runt 400 dammar och man kunde visa att de anlagda dammarna är viktiga för flera fågelarter, inte minst svarthakedoppingen.

Lyssna från 36:50 i klippet (knappt 5 minuter):

Svarthakedopping. Foto: Peter Schmidt

Prova på att inventera fåglar?

Har du gått och funderat på att börja inventera fåglar men inte riktigt vetat hur det går till eller om du ”klarar av det”? Nu finns möjlighet att följa med en av våra uppländska inventerare under våren på en ”nattrutt”. Under denna typ av inventering räknas skymnings- och nattaktiva arter, till exempel ugglor, morkullor, nattsjungande sångare, kornknarr och vaktel.

Metoden är en punktrutt som innefattar 20 stopp där man räknar sedda/hörda fåglar under 5 minuter. Punkterna ligger längs en ca 5 mil lång sträcka och nås med bil. Inventeringen startar vid solnedgången och brukar hålla på 3-4 timmar. Rutten körs vid tre tillfällen varje säsong; i mars, april och juni.

De vädermässiga förutsättningarna för en lyckad inventering är ”fint väder” utan nederbörd och svaga vindar. Detta i kombination med inventerarens övriga åtaganden gör att det ofta kan bli kort varsel när tidpunkt bestäms.

Eftersom målsättningen är att få fram nya inventerare ser vi helst att du har körkort.
Är du intresserad så hör av dig till inventeringsansvarig Peter Schmidt på tel 073-067 31 45 eller e-post luscinia11@gmail.com.

Lappuggla. Foto: Jon Hessman