Avverkningar hotar tjäderskogen

I närheten av en tjäderlekplats i ett skogsområde utanför Uppsala hotas skogen av avverkningsanmälan.

Tjädergruppen Uppland har inventerad i området och försökt kartlägga spelplatsen. Troligtvis är det åtta spelande tuppar där. Området som anmälts för avverkning är i den sista resten av lite äldre skog i närheten av spelplatsen. I området finns även andra naturvårdsarter såsom talltita, tretåig hackspett, järpe, duvhök. Under en inventering av Nya Skogsgruppen (Naturskyddsföreningen Uppsala) i december hittades ett antal naturvårdsarter bl a garnlav, orkideen knärot, svamparna ullticka, svedticka, stor aspticka, rynkskinn, skalbaggen grönhjon.

Tjädertupp vid lekplats i närheten av det avverkningsanmälda skogsområdet. Foto: Emil V. Nilsson

UOF Upplands Fågelskådare, med stöd av BirdLife Sverige, har gått in i detta ärende och skrivit till Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen. Läs mer om ärendet och tjäder här.

Naturvårdsröjningar i Tämnaren

Små öar växar lätt igen och den här årstiden är det bra tillfälle för röjningsinsatser för att förbättra som häckningshabitat på öarna för sjöhäckande fåglar.

Ulrik Lötberg, Sture Högmark och Christer Näs gjorde en insats i Tämnaren:

Den 12 november röjde vi ön Tärnskär i SO Iggelbo reservatet. Detta ingår i ett LONA projekt med Tierps kommun (LONA = Lokala Naturvårdssatsningen, bidrag från Naturvårdsverket). Vi hann röja större delen sydvästra ön. Alla örtsnår är röjda. Men det återstår några stora videbuskar. Vi kommer att åka tillbaka och bränna allt ris.

Den 15/11 röjde vi ön Vidskär utanför Järpebo, Tämnaren. Det är nog en av Sveriges bästa häckningsplatser för snatterand med 25+ bon.  Jag hittade 26 bon under räkningen tidigare i år. Bl a en koloni med 8 st där de låg med knappt 1 m mellan bona.

Lyckat häckning i tornseglarholk

Ibland tar det tid. Det är inte ovanligt att det tar ett par år innan tornseglare hittat till nya holkar och flyttats in. Först ska de nya boplatser hittas, undersökas och sedan ett bo byggas. Fjärde året efter holkuppsättning kan tornseglarprojektet konstatera lyckat häckning i en av ett fåtal holkar som sattes upp på SLU campus Ultuna. Läs mer på sidan projektnyheter.

En av de tre tornseglarungarna som kikar fram 26 juli. Foto: Debora Arlt