Oljeutsläpp längs Väddökusten

Under senvintern har ett oljeutsläpp med tallråolja upptäckts längs Väddökusten. Oljan bildar klumpar som sjunker och sedan spolas upp på stränder vid hårdare vindar.  Den bryts ned efter en tid (ca 1,5 månad) men under tiden är den extremt kladdig nästan som ett lim.

Skärgården kring Understen har denna vecka inventerats av Länsstyrelsen Stockholm och Kustbevakningen och de var även upp till Norrsten i Gräsö NR och tittade. Ingen olja hittades därute som tur var.

Fynd av olja kan/ska rapporteras på det kartverktyg som Norrtälje kommun tillhanda håller.

Charlotta Tillbom på Norrtälje kommun leder och samordnar deras insatser. De har en fin kartfunktion och ett rapporteringsverktyg:

https://www.norrtalje.se/nyheterna/2021-02/en-storre-mangd-tallolja-har-upptackts-vid-vaddokusten/

https://norrtaljekarta.norrtalje.se/#m=Tallolja_rapport

Östhammars kommun har mer information på webben med ett telefonnummer man kan ringa och rapportera fynd av olja.

Ingrid Wänstrand är länsstyrelsens kontaktperson för händelsen.

Uppdatering, 2021-03-17:

Det oljeutsläpp som vi tidigare informerat om ser ut att vara värre än befarat. Olja har nu hittat på flera platser längs kusten ända uppe på norra Örskär. Troligen behöver saneringsåtgärder genomföras och det kan bli aktuellt med frivilliga insatser. Vid behov kommer UOF att försöka samordna en del av dessa och hoppas på hjälp från ornitologer. Har du möjlighet att bistå kontakta Ulrik Lötberg.

Ulrik.Lotberg@54u.se

0708-139386

Röjning för tärnor och måsar

Projektet Tärnor och måsar i Tämnaren handlar en hel del om svarttärna men även om röjning av fågelskär. Fågelskär röjs för att förhindra igenväxning och behålla öppna ytor. Projektet görs i UOFs namn och 13 november röjde Sture Hogmark, Krister Nääs och Ulrik Lötberg ön Vidskär i sjön Tämnaren. Ön är väldigt rik på häckande fågel och har kanske landets (definitivt Upplands) tätaste population av snatterand – det brukar kunna var runt 25 bon på ön.

foto: Ulrik Lötberg

Läs mer om Fåglar och fågelskär.

Inventering av tornseglare

Hur går det till? Vi går längs gatorna i och letar efter tornseglare. Framförallt under morgonen-förmiddagen (kl 8-11) och sedan på kvällen (kl 20-22) flyger tornseglare ofta lågt mellan hus vid sina häckplatser. Vi letar efter tornseglare som flyger lågt i höjd med tak och tätt intill byggnader, ofta skriandes och i grupp – en stark indikation att det finns häckande tornseglare. I bästa fall ser vi en eller ett par fåglar flyga in i ett bohål. Ibland kan man också höra vuxna ropa inne från boet, eller tiggande ungar.

Målet med inventeringen är att få en bra bild av var i Uppsala tornseglare häckar och framförallt på vilka hus de har sina bon. På så sätt kan vi informera husägare, och ge råd inför tak- och fasadrenoveringar om hur man kan undvika eller åtminstone minimera störningar av häckande tornseglare och bevara boplatser för framtiden. Så att tornseglarna fortsätter att vara sommarens budbärare i vår stad!

Inventeringen började sommaren 2017 och vi har sedan fortsatt varje sommar för att komplettera. Kartan visar vilka områden som vi besökt, var vi tror att det finns häckande tornseglare, och var vi sett inflygningar till bon. Bara de hus där vi lyckades hitta bon är markerade, men eftersom man ofta inte ser tornseglare flyga in i eller komma ut från ett bo under tiden man besöker platsen så står antalet markerade bon och hus inte i relation till verkliga antal. Klicka här för att komma till kartan.

Finns det tornseglare i området där du bor? Du har kanske sett tornseglare som håller till i ett område, och av och till flyger lågt mellan husen? Du kanske har sett de besöker ett bo? Ifall du sett tornseglare där vi missat dem, skriv gärna e-post till Debora (debora.arlt@slu.se) och berätta om dina observationer så kan vi komplettera kartan!

En grupp skriande tornseglare vid en häckplats. Foto: Annika Rastén

Tornseglarna saknas eller finns med bara något enstaka par i kvarter med hus som saknar tillgång till lämpliga spalter och håligheter. Men det finns tornseglare i många delar av Uppsala. Kvarter med relativt täta ansamlingar av häckande tornseglare finns t ex i delar av Gottsunda, Eriksberg, Sala Backe. I områden med många tornseglare finns det många hus med luftspalter under taket som inte satts igen med nät. De används gärna som boplatser.

Typisk boplats i stadsmiljö i Sverige – i luftspalten under taket får tornseglarna tillgång till lämpliga nischer. Foto: Debora Arlt

Om du får kännedom om ett hus/tak som ska renoveras – skriv till oss så kan vi ta kontakt med husägaren/förvaltaren och ge råd om en tornseglaranpassad renovering.

”Screaming party” kallas på engelska en grupp skriande tornseglare som svischar förbi ett hus med häckande tornseglare. Foto: Debora Arlt
Tornseglare inspekterar en boplats – boet finns i en spalt under taket. Foto: Debora Arlt