Besökare vid ortolansparvarna vid Hyvlingeåsen

Vi vill påminna alla att visa hänsyn och inte gå onödigt nära och störa de häckande fåglarna. Det går bra att höra fågelsången på behörigt avstånd och vänligen fotografera med omdöme. Gör vi det ökar chansen att vi även fortsättningsvis kan njuta av ortolansparven i Uppland.


MVH Fågelskyddsgruppen

Oljeutsläpp längs Väddökusten

Under senvintern har ett oljeutsläpp med tallråolja upptäckts längs Väddökusten. Oljan bildar klumpar som sjunker och sedan spolas upp på stränder vid hårdare vindar.  Den bryts ned efter en tid (ca 1,5 månad) men under tiden är den extremt kladdig nästan som ett lim.

Skärgården kring Understen har denna vecka inventerats av Länsstyrelsen Stockholm och Kustbevakningen och de var även upp till Norrsten i Gräsö NR och tittade. Ingen olja hittades därute som tur var.

Fynd av olja kan/ska rapporteras på det kartverktyg som Norrtälje kommun tillhanda håller.

Charlotta Tillbom på Norrtälje kommun leder och samordnar deras insatser. De har en fin kartfunktion och ett rapporteringsverktyg:

https://www.norrtalje.se/nyheterna/2021-02/en-storre-mangd-tallolja-har-upptackts-vid-vaddokusten/

https://norrtaljekarta.norrtalje.se/#m=Tallolja_rapport

Östhammars kommun har mer information på webben med ett telefonnummer man kan ringa och rapportera fynd av olja.

Ingrid Wänstrand är länsstyrelsens kontaktperson för händelsen.

Uppdatering, 2021-03-17:

Det oljeutsläpp som vi tidigare informerat om ser ut att vara värre än befarat. Olja har nu hittat på flera platser längs kusten ända uppe på norra Örskär. Troligen behöver saneringsåtgärder genomföras och det kan bli aktuellt med frivilliga insatser. Vid behov kommer UOF att försöka samordna en del av dessa och hoppas på hjälp från ornitologer. Har du möjlighet att bistå kontakta Ulrik Lötberg.

Ulrik.Lotberg@54u.se

0708-139386

Röjning för tärnor och måsar

Projektet Tärnor och måsar i Tämnaren handlar en hel del om svarttärna men även om röjning av fågelskär. Fågelskär röjs för att förhindra igenväxning och behålla öppna ytor. Projektet görs i UOFs namn och 13 november röjde Sture Hogmark, Krister Nääs och Ulrik Lötberg ön Vidskär i sjön Tämnaren. Ön är väldigt rik på häckande fågel och har kanske landets (definitivt Upplands) tätaste population av snatterand – det brukar kunna var runt 25 bon på ön.

foto: Ulrik Lötberg

Läs mer om Fåglar och fågelskär.