Lyckat häckning i tornseglarholk

Ibland tar det tid. Det är inte ovanligt att det tar ett par år innan tornseglare hittat till nya holkar och flyttats in. Först ska de nya boplatser hittas, undersökas och sedan ett bo byggas. Fjärde året efter holkuppsättning kan tornseglarprojektet konstatera lyckat häckning i en av ett fåtal holkar som sattes upp på SLU campus Ultuna. Läs mer på sidan projektnyheter.

En av de tre tornseglarungarna som kikar fram 26 juli. Foto: Debora Arlt

Besökare vid ortolansparvarna vid Hyvlingeåsen

Vi vill påminna alla att visa hänsyn och inte gå onödigt nära och störa de häckande fåglarna. Det går bra att höra fågelsången på behörigt avstånd och vänligen fotografera med omdöme. Gör vi det ökar chansen att vi även fortsättningsvis kan njuta av ortolansparven i Uppland.


MVH Fågelskyddsgruppen

Oljeutsläpp längs Väddökusten

Under senvintern har ett oljeutsläpp med tallråolja upptäckts längs Väddökusten. Oljan bildar klumpar som sjunker och sedan spolas upp på stränder vid hårdare vindar.  Den bryts ned efter en tid (ca 1,5 månad) men under tiden är den extremt kladdig nästan som ett lim.

Skärgården kring Understen har denna vecka inventerats av Länsstyrelsen Stockholm och Kustbevakningen och de var även upp till Norrsten i Gräsö NR och tittade. Ingen olja hittades därute som tur var.

Fynd av olja kan/ska rapporteras på det kartverktyg som Norrtälje kommun tillhanda håller.

Charlotta Tillbom på Norrtälje kommun leder och samordnar deras insatser. De har en fin kartfunktion och ett rapporteringsverktyg:

https://www.norrtalje.se/nyheterna/2021-02/en-storre-mangd-tallolja-har-upptackts-vid-vaddokusten/

https://norrtaljekarta.norrtalje.se/#m=Tallolja_rapport

Östhammars kommun har mer information på webben med ett telefonnummer man kan ringa och rapportera fynd av olja.

Ingrid Wänstrand är länsstyrelsens kontaktperson för händelsen.

Uppdatering, 2021-03-17:

Det oljeutsläpp som vi tidigare informerat om ser ut att vara värre än befarat. Olja har nu hittat på flera platser längs kusten ända uppe på norra Örskär. Troligen behöver saneringsåtgärder genomföras och det kan bli aktuellt med frivilliga insatser. Vid behov kommer UOF att försöka samordna en del av dessa och hoppas på hjälp från ornitologer. Har du möjlighet att bistå kontakta Ulrik Lötberg.

Ulrik.Lotberg@54u.se

0708-139386