Bygga – med plats för tornseglare?!

Vill du vara en av de första i Sverige med att erbjuda tornseglarna integrerade boplatser i nybyggda hus?

I denna holksten integrerad i fasaden kan nu tornseglare hitta en boplats. (nybygge i Belgien, Foto: Martine Wauters)

Tornseglarna häckar i håligheter på våra hus – men många boplatser försvinner när hus renoveras och springor och håligheter stängs. Nybyggda och moderna hus saknar oftast håligheter som lämpar sig som boplatser. Men det är lätt att bygga faunavänligt utan att kompromissa med klimatanpassad värmeisolering t ex genom att integrera boplatser i fasaden.

Känner du till ett nybyggnationsprojekt, är du arkitekt eller stadsplanerare och vill vara med och vara en av de första i Sverige som erbjuder integrerade tornseglarboplatser? Tornseglarprojektet kan erbjuda holkstenar som kan integreras i fasaden. Kontakta tornseglarprojektet, projektkoordinator: Debora Arlt.

30 holkstenar väntar på att att integreras i en passande fasad:

Den här typen av holksten integreras delvis i fasaden, med en utstickande del med inflygningshålet:

I Danmark var man lite före – de första integrerade boplatser för tornseglare installerades Augusti 2020:

Holkstenar integrerades i svanemärkta 6-vånings bostadshus på initiativet av Jesper Toft, som driver http://mursejlerne.dk/ och gruppen ”Hjælp mursejlerne!”. Han kom i kontakt med arkitekterna som har varit intresserad från början att skapa även boplatser åt tornseglare.