Holkverkstad på Biotopia

Onsdag 27/2 har du chans att höra om göktytan, staren och tornseglare. Dessa tre arter har minskat på senare år, och ett sätt att hindra nedgången är att erbjuda holkar som passar deras behov. Vi berättar om fåglarna och ger tips på hur man kan göra för att få dem att trivas i sina holkar. Sedan går vi in i verkstaden och bygger ihop holkar från byggsatser där man borrar, skruvar och spikar ihop holkarna.

Anmäl dig på Biotopia: http://www.biotopia.nu/kalender/aktiviteter/holkverkstad-for-vuxna/

Vinterfåglar inpå knuten

Visst är det kul att mata fåglar på vintern? Många fåglar kan man då betrakta på nära håll! Det blir liksom aldrig tråkigt och man lär sig en hel del om olika arter och deras personligheter vid sidan om!

Årets stora fågelräkning Vinterfåglar Inpå Knuten, arrangerat av BirdLife Sverige, som pågick 25-28 januari runtom i landet, ser ut att slå rekord. Alla rapporter har inte kommit in än men det kan bli rapporter från uppåt 25.000 matningar. I skrivande stund (29/1, alltså dagen efter) har det kommit rapporter från ca 19200 matningar från hela Sverige, och Uppsala kommun toppar även i år kommunlistan med i skrivande stund nästan 26000 fågelindivider rapporterat från nästan 450 matningar (nästan 75 fler än i fjol!).

I hela landet toppar som vanligt talgoxe med flest rapporterade individer, tätt följd av pilfink som brukar hålla sig i topp 3. Sedan ligger gråsiska precis som i fjol på plats 3. Gråsiskan är en så kallad invasionsfågel som vissa år förekommer i mängder medan den andra år är mindre vanlig.

Uppsala län är 5:e på länstoppen och sett till antal individer så kommer här, i likhet med hela landet, talgoxe, pilfink, blåmes och domherre med bland topp 5. Men i Uppsala län sticker gråsiskan ut och intar plats 1 med ca 13500 rapporterade individer, jämfört med fjolårets knappt 2000.

Upplands Fågelskådare har varit med och träffat P4 Radio Uppland vid skogsmatningen vid foten av Uppsala åsen, nära Övre Föret. Lyssna på inslaget här: https://t.sr.se/2FUxoWt

Vill du läsa mer om vinterfågelräkningen kan du göra det på Birdlife Sveriges sida: http://birdlife.se/evenemang/vinterfaglar/ och på Natursidan: https://www.natursidan.se/nyheter/vinterfagelrakningen-ser-ut-att-sla-rekord-kan-bli-over-20-000-deltagare/

Vill du hjälpa tornseglarna? – Vi söker efter holkuppsättningsplatser!

Vi söker fastighetsägare som vill sätta upp holkar för att skapa nya boplatser åt tornseglare. Tornseglarprojektet Uppsala & Uppland kan bidra med holkar – men vi behöver väggar att sätta de upp på!

Tornseglare häckar ofta i bebyggda miljöer, t ex i spalter under takfot eller under tegelpannor, men många boplatser försvinner i samband med fasad- och takrenoveringar eller vid byte av tak från tegelpannor till plåt. Vi kan dock enkelt erbjuda ersättningsboplatser i form av holkar. Tornseglarprojektet har fått finansiering från lokala och kommunala naturvårdsprojekt (LONA) bl a för att köpa holkar som
ska sättas upp på hus som idag saknar boplatser. Nu söker vi efter platser för uppsättning!

Bor du i en bostadsrättsförening med andra boende och en styrelse som är intresserad? Är du själv fastighetsägare och vill få häckande tornseglare? Är du lärare och vill etablera häckande tornseglare på skolan som skolprojekt? Kontakta debora.arlt@slu.se – tornseglarprojektet kan bidra med holkar och hjälpa till med uppsättningen.

En bra plats i korthet: minst 5 meter upp, med fri inflygning (det ska inte finnas hinder framför och minst 3 meter under), gärna vid en kant t ex under takfoten, ska helst vara skuggat framförallt om det gäller en sydsida, gärna med plats för flera holkar då tornseglaren gärna häckar i kolonier. Här ett par exempel:

Holkar som installerades under takfoten av ett bostadshus (vänster) och industrilokal (höger) i
Stockholm. Källa: Tornseglarprojektet Stockholms Ornitologiska Förening.

Holkar på en villa utanför Uppsala. Foto: Emil Nilsson.

Är du eller känner du en arkitekt? Tipsa då om att planera för boplatser för hushäckande arter vid
nybyggnationer – i nya hus kan inte bara människor få plats utan även våra vilda vänner!
Nybyggnationer lämpar sig bra för att integrera t ex holkstenar direkt i fasaden – på utsidan syns
då bara ingångshålet. Kontakta oss för att få mer information.
Bor du på landet och ladan har täckts med plåttak? Sätt upp holkar! Bygg själv eller kontakta
oss!
Statliga bidrag till lokala och kommunala naturvårdsprojekt (LONA) är medfinansiär för
genomförandet av detta projekt.