Studiecirkel för ungdomar

I vår ordnar vi en studiecirkel just för dig som är under 25. Tillsammans med jämnåriga likasinnade får du en ögonöppnande introduktion till fågelskådningens spännande värld. Du är såklart välkommen oavsett hur mycket du kan om fåglar sedan tidigare! Vi träffas fem torsdagar under våren som slutligen kulminerar i en helg på Örskär 17 – 19 Maj (vi sticker ut Fredag kväll efter skola/arbete) där vi skådar fågel tillsammans i några dagar. Det här är en fantastisk tid på året att vara ute i havsbandet. Flyttfåglarna väller in söderifrån och bland dem försöker vi hitta några guldkorn. Du får dessutom stifta bekantskap med fåglar på riktigt nära håll när vi spänner upp näten och provar på ringmärkning. På kvällarna smälter vi dagens intryck, utbyter historier och lär känna varandra. Det här kan du bara inte missa!

Bilderna är från förra årets trip till Örskär!

Anmäl dig här: https://www.studieframjandet.se/uppsala-lan/gustav-arrangemang/kurser/2019/april/fagelskadning/?fbclid=IwAR2u6Cxc1mkhCj3-AFdfP8dBYu4S–tF2iqGYrFJd_TcSUxOGDdu4H5luzE

Holkverkstad på Biotopia

Onsdag 27/2 har du chans att höra om göktytan, staren och tornseglare. Dessa tre arter har minskat på senare år, och ett sätt att hindra nedgången är att erbjuda holkar som passar deras behov. Vi berättar om fåglarna och ger tips på hur man kan göra för att få dem att trivas i sina holkar. Sedan går vi in i verkstaden och bygger ihop holkar från byggsatser där man borrar, skruvar och spikar ihop holkarna.

Anmäl dig på Biotopia: http://www.biotopia.nu/kalender/aktiviteter/holkverkstad-for-vuxna/

Vinterfåglar inpå knuten

Visst är det kul att mata fåglar på vintern? Många fåglar kan man då betrakta på nära håll! Det blir liksom aldrig tråkigt och man lär sig en hel del om olika arter och deras personligheter vid sidan om!

Årets stora fågelräkning Vinterfåglar Inpå Knuten, arrangerat av BirdLife Sverige, som pågick 25-28 januari runtom i landet, ser ut att slå rekord. Alla rapporter har inte kommit in än men det kan bli rapporter från uppåt 25.000 matningar. I skrivande stund (29/1, alltså dagen efter) har det kommit rapporter från ca 19200 matningar från hela Sverige, och Uppsala kommun toppar även i år kommunlistan med i skrivande stund nästan 26000 fågelindivider rapporterat från nästan 450 matningar (nästan 75 fler än i fjol!).

I hela landet toppar som vanligt talgoxe med flest rapporterade individer, tätt följd av pilfink som brukar hålla sig i topp 3. Sedan ligger gråsiska precis som i fjol på plats 3. Gråsiskan är en så kallad invasionsfågel som vissa år förekommer i mängder medan den andra år är mindre vanlig.

Uppsala län är 5:e på länstoppen och sett till antal individer så kommer här, i likhet med hela landet, talgoxe, pilfink, blåmes och domherre med bland topp 5. Men i Uppsala län sticker gråsiskan ut och intar plats 1 med ca 13500 rapporterade individer, jämfört med fjolårets knappt 2000.

Upplands Fågelskådare har varit med och träffat P4 Radio Uppland vid skogsmatningen vid foten av Uppsala åsen, nära Övre Föret. Lyssna på inslaget här: https://t.sr.se/2FUxoWt

Vill du läsa mer om vinterfågelräkningen kan du göra det på Birdlife Sveriges sida: http://birdlife.se/evenemang/vinterfaglar/ och på Natursidan: https://www.natursidan.se/nyheter/vinterfagelrakningen-ser-ut-att-sla-rekord-kan-bli-over-20-000-deltagare/