Jubileum – UOF 50 år! (OBS: Artrallyt inställt!)

OBS! Pga dåligt väder och lågt intresse för artrallyt så ställs det in och stämman och jubileumsfesten flyttas till klockan 17:00. Vi ses där!

Jubileumsfest, artrally och en extra stämma – söndag den 28 augusti
I fjol fyllde föreningen hela 50 år, men pandemin gjorde det knepigt att få till något ordentligt firande. Så nu drar vi ihop till en härlig dag med både fågelskådning och festligt umgänge för alla er medlemmar!

Foton: Hans Ackered, Petter Haldén

Dagen inleds med ett lagbaserat artrally från kl. 06.00-12.00. Rallyt går ut på att under förmiddagen tillsammans i laget observera så många fågelarter som möjligt inom Uppland. Rallyt körs i tre klasser: en standardklass där alla färdmedel är tillåtna, en ekoklass där man enbart får förflytta sig med hjälp av egen muskelkraft samt en familjeklass tänkt för er som har intresserade och taggade barn. Vill man så får man självklart tävla i fler än en klass! Enkla regler för ett lagbaserat artrally är att minst två personer i laget ska se eller höra den observerade fågeln, laget måste hålla ihop samt att man inte får locka fram fåglar genom att spela upp läten från telefonen eller någon annan form av playback. Lagen kan bestå av 2–6 personer vardera och anmäls till Samuel Persson på samper97@gmail.com där alla deltagares namn anges. När klockan slagit 12 så är rallyt avslutat och en artlista lämnas in så snart som möjligt. Vi försöker få till ett digitalt formulär där ni kan registrera era fynd direkt, så håll utkik här och på hemsidan framöver för mer information om det. Ta gärna bilder under dagen och skicka in samtidigt, så kan vi tillsammans titta på dom under kvällen!

På eftermiddagen samlas vi för festligheter vid kulturhuset i Håga by kl. 15.00. Där inleder vi med artgenomgång efter morgonens artrace och korar vinnarna i de olika klasserna. Sedan river vi av en föreningsstämma där vi går igenom och fattar beslut om ändringar i våra stadgar inför ett närmare samarbete med BirdLife Sverige. Stadgarna går att finna på hemsidan under fliken föreningsstadgar (http://uof.nu/uof/stadgar/) de nya återfinns på:
http://uof.nu/…/Forslag-till-stadgar-for-Upplands-OF… och de gamla på: http://uof.nu/wp-content/uploads/2017/02/UOF-stadgar.pdf. Därefter serveras det god mat i form av en buffé och vi har det trevligt! Under kvällen visas bilder från föreningens många aktiva år och vi får höra några talare berätta om roliga upplevelser inom föreningen. Det vore jätteroligt om du ville komma och fira mer än UOF:s 50 aktiva föreningsår tillsammans med oss!

Troliga hålltider för kvällen:
15:00 – 17:00 Genomgång artrace
17:00 – 17:30 Extra föreningsstämma
17:30 – 23:00 50 års jubileum

Anmälan: till Ulrik Lötberg 070-813 93 86 eller ulrik.lotberg@birdlife.se. Anmälan till festen senast 21/8. Glöm inte att ange eventuella allergier eller särskild matpreferens i din anmälan. Samling: Kl. 15.00 vid Håga by. Kostnad: 100 kr (alkoholhaltiga drycker kan köpas i baren). Obs kostnaden gäller för festen inte för extra föreningsstämman, den är givetvis gratis.

Välkomna hälsar styrelsen i UOF

Fågeltornskampen 2022 blir av!

BirdLife Sverige anordnar återigen fågeltornskampen efter pandemin!

Fågeltornskampen går i korthet ut på att under dagen bemanna svenska fågeltorn med lag som ska räkna alla fågelarter som hörs och ses. Tävlingen startar klockan 05:00 lördagen den 7:e maj och avslutas klockan 13:00. Lagen består av 3-8 medlemmar men givetvis kan fler hjälpa till att hitta fåglar. Regelverket säger att minst två måste höra eller se arten för att den ska få räknas (tidigare gällde att alla i laget var tvungna att se arten). Det behöver inte ske simultant på samma fågelindivid utan en enskild lagmedlem som missat en art kan komplettera senare om arten dyker upp igen.

Efter klockan 13:00 är det viktigt att så fort som möjligt för laget att inkomma med antal arter och artlista på anvisat formulär.

Anmäl ditt lag senast den 6 maj via denna länken: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx…Mer info skickas till anmälda lag när evenemanget närmar sig. Det går bra att anmäla fågeltorn redan nu. Fyll gärna i UOF Upplands fågelskådare på rad 9 och hör av er till Samuel Persson på samper97@gmail.com eller telefon 0736854892 så att vi kan hålla koll på resultaten i Uppland 🙂

Kontrollera att ditt torn finns med i listan nedan efter anmälan! Skicka annars en påminnelse till BirdLife Sverige.

Se alla anmälda torn 2022 här:
https://birdlife.se/…/fageltornskampen/anmalda-fageltorn/