Prisutdelning Jubileumsrally 2021

Så var det äntligen dags. Att dela ut priserna för Jubileumsrallyt 2021. Det gjordes i samband med jubileumsfesten 28 augisti 2022.

Sedan tidigare har ni läst om tävlingen och vinnarna här, http://uof.nu/jubileumsrally-2021/.

Pristagare som kunde deltaga på jubileumsfesten. Från vänster: Eric Salomonsson, Annika Rasten, Baltasar Pinheiro, Yngve Hareland

Priser till Ekoklassen och den Fria klassen, Värdebevis från Gunnar Olson foto

1a-pris: värdebevis på 3000 kr per person

Annika Rasten (Eko), Nils-Olof Jerling (Fri)

2a-pris: värdebevis på 2000 kr per person

Eric Salomonsson (Eko), Per-Erik Holmlund (Fri)

3e-pris: värdebevis på 1000 kr per person

August Thomasson (Eko), Per Johan Ulfendhal (Fri)

Vi hade även en upptäckartävling. Priser för denna delades ut enligt följande:

Värdebevis på 800 kr från Granngården, Yngve Hareland för upptäckten av skäggtärna, som också blev dragbar.

Värdebevis på 200 kr från Granngården, Baltasar Pinherioför upptäckten av svarthalsad trast.

Förslag till reviderade stadgar

På årsmötet 2022-03-27 informerade styrelsen om förslag på reviderade stadgar. Styrelsen föreslog att föreningens stadgar uppdateras och att förening går med i
BirdLife Sverige (moderföreningen). Stämman antog förslaget. Ta del av förslaget nedan, som kommer att behandlas slutligen på nästa årsmötet.

Förslaget ser du här