Förslag till reviderade stadgar

På årsmötet 2022-03-27 informerade styrelsen om förslag på reviderade stadgar. Styrelsen föreslog att föreningens stadgar uppdateras och att förening går med i
BirdLife Sverige (moderföreningen). Stämman antog förslaget. Ta del av förslaget nedan, som kommer att behandlas slutligen på nästa årsmötet.

Förslaget ser du här

Årsstämma 23 mars 2022

Välkomna till Upplands Ornitologiska Förenings årsstämma den 23 mars kl 18:30 i Ekmansalen på EBC (Zoologiska Institutionen, Uppsala Univeristet) Norbyvägen 14.

Under årsstämman kommer förslag på nya stadgar läggas fram. Den stora ändringen i stadgarna är att föreningen föreslås ingå ett närmare samarbete med BirdLife Sverige.

På årsmötet så får ni höra mer om detta samt lyssna på Bengt Legnells föredrag om backsvalor.

Hälsningar styrelsen