UOF Upplands fågelskådare – UPPDATERAT årsmöte 18 mars CORONA INFORMATION

Med tanke på utvecklingen av Corona pandemin har vi bestämt att vi trots allt kommer genomföra årsmötet men i en begränsad version. Dagordningen kommer gås igenom men inga fördjupningar kommer göras i verksamheten. Vi kommer inte ha vare sig fika eller föredrag utan så snabbt som möjligt gå igenom årsmöteshandlingarnas viktiga delar så som val och ekonomi.

 

I enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer ber vi er tänka efter om ni är över 70 år om ni verkligen behöver komma.

 

I övrigt gäller att känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du låta bli att träffa andra människor. Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till jobb eller skola.

 

Liksom förut är det viktigt att om du känner dig osäker så stanna hellre hemma än gå, det kommer fler årsmöte och det viktiga är att vi tar hand om varandra.

 

Å styrelsens vägnar

Jan Wärnbäck, Ordförande

UOF Upplands fågelskådare – årsmöte 18 mars CORONA INFORMATION

I nuläget avser vi genomföra årsmötet enligt tidigare utskick, det vill säga onsdag den 18 mars med början 18.30 och avslut runt 21. Vi följer självklart utvecklingen av Corona och förhåller oss till eventuell ny information löpande. Kolla hemsida eller facebook för senaste information i början på nästa vecka.

I övrigt gäller de försiktighetsmått och råd som Folkhälsomyndigheten anger:

Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Gå inte till jobbet, skolan eller förskolan. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra.

Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till jobb eller skola.

Känner du dig osäker så stanna hellre hemma än gå, det kommer ett årsmöte nästa år också och det viktiga är att vi tänker på varandra och andra.

Å styrelsens vägnar

Jan Wärnbäck, Ordförande

Årsmöte

Vi ses 18 mars kl. 18:30 i Ekmansalen, ingång 14 på Evolutionsbiologiskt centrum i Uppsala.

Verksamhetsåret 2019 avhandlas och föreningen blickar fram emot det kommande året. Sedvanliga val till styrelse och övriga befattningar och naturvårdsprisutdelning får vi också vara med om. Efter fikapaus överlämnar vi ordet till en garanterat spännande föreläsare, Bengt Legnell.

Efter fikat:

Fågelskådning som naturskydd – en resa genom Thailand – Kambodja – Vietnam – Borneo (Sabah) och delar av Indonesien

Bengt Legnell tar oss med till flera projekt för att genom naturturism skydda olika arter i olika länder. Nedslag kommer göras hos skedsnäppan vid Pak Tale,  fotogömslena i regnskogarna i Thailand, projektet för att skydda Giant och White-shouldered Ibis i Tmatboey, Bengal Florican och Greater Adjutant i Tonle Sap i Kambodja. Att dessa arter och deras livsmiljöer skyddas gynnar också att flera andra arter.

Varmt välkomna på ett föredrag bland Sydost Asiens fåglar