Fågelskådning med Tallkrogen

UOF Upplands Fågelskådare har inlett ett samarbete med Tallkrogen – en FUB gård vid Björklinge vid södra Långsjön. Fågelträffarna sker i samarbete med Upplandsstiftelsen och Studiefrämjandet. Vi har tre träffar under våren där vi tillsammans med  en grupp på 18 omsorgstagare tittar och lär oss om fåglar. Nivån på deltagarna varierar högst betydligt, där några är ganska duktiga och många är nybörjare. Första gången lärde vi oss att titta i kikare och tittade på fåglar runt fågelbord vid gården. Vi såg koltrast, rödhake, bofink, större hackspett, blåmes och talgoxe. Vi avslutade med ett tubkikarspan över sjön och såg då både skäggdopping och sothöna. Fågelträffen uppskattades högt: ”Tack för en fin kväll med fågelskådning, kändes så trevligt och kul!”

/Ulrik Lötberg

Skådning vid Långsjön. Foto: Kristina och Thomas, Tallkrogen-fub

Fältträff Vitryggighackspett – granröjning vid Tämnaren

1 april var vi uppe och röjde gran vid södra delen av Vårhällsområdet vid Tämnaren. Nu skiner vårsolen igen på ekarna och stående död lövved. Det mesta som röjdes var smågran. Dessa naturvårdsröjningar är tänkt att bidra till återskapande av habitat för vitryggig hackspett. Denna aktivitet var del i en serie av åtgärder vid Tämnaren vilket kommer bli nästa stora fokusområde för projekt vitryggig hackspett, med troligtvis utsättning om något år. Åtgärderna ska skapa död lövved och röja gran. /Ulrik Lötberg

Läs mer om

Projekt vitryggig hackspett
rapport Vitryggig hackspett i Sverige – hot och möjligheter, idag och i framtiden
Åtgärdsprogram för bevarande av Vitryggig hackspett, Naturvårdsverket

Grusning för skräntärnorna

En av Sveriges största kolonier skräntärnor häckar på ön Stenarna i Björns Skärgård i norra Uppland. År 2007 spolade Stormen Per ut större delen av den grusbank som tärnorna normalt häckade på i havet, och tärnorna förlorade större delen av biotopen de behöver för att bygga sina bon och lägga ägg. Inom ramen för Åtgärdsprogrammet skräntärna restaurerades grusbanken på Stenarna. Restaureringen var mycket lyckad då hela kolonin åter samlades och flyttade till den restaurerade grusbanken under kommande häckningssäsonger. Rullstensgruset som användes då var dock inte av optimal kornstorlek och större delen har spolats bort under åren. Stora delar av södra sidan av banken var numer bara ”kattskallar” och mycket svår för tärnorna att placera sina bon. Nu pågår en ny restaurering av Stenarna för att återföra lämplig substrat för skräntärnornas bon. Det ser ut att det blir riktigt bra:

Nu har skräntärnornas häckningsyta mer än fördubblats. Det lades även upp stenmurar som våg skydd för gruset på flera lite mer utsatta områden.

Kräsen fågelart i Björns skärgård i Norduppland ska räddas med 160 ton grus | SVT Nyheter

foton: Sture Högmark

Läs mer om Projekt Skräntärna