Tjädergruppen Uppland – uppstart inför säsong 2023

Tjädergruppen Uppland inventerar lämpliga skogar för att hitta och lokalisera tjäderspelplatser. Med främsta syfte att kunna bättre skydda tjäderns habitat, att skydda den från förstörande skogsbruksmetoder och verkar för ett hänsynstagande skogsbruk.

Gruppen träffas tisdag 17 januari kl 18:30 för att planerar inventeringar och aktiviteter våren 2023, digital träff. Är du intresserad att hjälpa till, lära dig mer om inventering av tjäder och/eller stödja vår fågelskyddsarbete i skogen – anmäl ditt intresse att delta mötet till Debora Arlt: debora.arlt@slu.se.

Förslag för årsmötet?

Har du en fråga och konkret förslag för vad UOF bör göra och som årsmötet ska ta ställning till? Alla medlemmar har möjlighet att framföra sina synpunkter och lämna förslag – detta gör du genom att skriva en motion med skriftlig motivering. Motionen ska lämnas till styrelsen senast två månader före årsmötet.

UOFs nästa årsmöte äger rum tisdag 14 mars 2023. Motion ska alltså lämnas till styrelsen senast 17 januari 2023.

Det är inte svårt att skriva en motion: Börja med en rubrik som talar om vad motionen handlar om. Skriv kortfattat och tydligt om vad vill du att föreningen ska göra. Ange relevant bakgrundsfakta för att tydliggöra problemet. Motivera och berätta varför du/ni tycker som du/ni gör. Var tydligt med vad du/ni föreslår att föreningsstämman ska besluta om. Avsluta med att skriva ort och datum då du/ni skrev din/er motion och underteckna med ditt/era namn.