När du hittar en tornseglare på marken

Nu i värmeböljan riskerar många tornseglarungar att hoppa för tidigt ur boet för att söka svalka. – Vad kan du göra när du hittar en tornseglare på marken?

Ta reda på om det är en vuxen eller unge. Ungfåglar har många vitkantade fjädrar, framförallt på hjässan, framkanten av vingen och nästan alla vingpennor (vuxna fåglar utan vitkantade vingpennor).

Är det en vuxen: Sätt den på handflaten och håll så långt upp som möjligt och se om den kan flyga iväg. Kasta den inte i luften! då den kan skada sig om den inte kan flyga. Flyger den inte iväg sök kontakt med en viltrehabiliterare som kan ta hand om fågeln!

Är den en ungfågel: Ungfåglarna kan inte flyga själv än. Om du kommer åt boplatsen så försök lägga tillbaka den där föräldrarna kan fortsätta mata. Annars behöver ungen tas omhand och födas upp tills den är flygfärdig av en viltrehabiliterare. Tornseglarna är insektsätare och behöver anpassad kost för att kunna utvecklas på rätt sätt.

>>Hitta kontaktadresser till viltrehabiliterare och läs mer på den sidan När du hittar en tornseglare på marken

Tornseglarunge som hamnat på marken.

Fler boplattformer för Tämnarens svarttärnor

Det är två svarttärnekolonier i Sörsjön, Tämnaren, en på ca 20 par och en på 75 par. Eftersom det är ont om flytande vegetation för att bygga egna boplattformar har vi lagt ut plattformar för att stödja tärnorna. Plattformarna lades även på djupare vatten eftersom vi såg spår hur vildsvin varit ute i kolvassarna och käkat bl. a. svarttärnebon.

Det var även gott om trastsångare, minst 20 hanar satt och sjöng. Och tre rördrommar, två par brun kärrhök, och skrattmåskolonin på 2500 par. Även 4 par brunand, 40 par snatterand och 10 par skedand. Stora ruggande flockar med andhanar – snatterand ca 200 hanar och skedand 20 hanar. Sörsjön håller stilen!

Boplattformar för svarttärnor i Sörsjön. Pilarna pekar på plattformarna. Foto: Ulrik Lötberg

/Ulrik Lötberg

Läs mer om UOFs fågelskyddsarbete.

uppdatering 2022-06-26:

Ulrik kunde ringmärka 26 stora svarttärneungar från 17 kullar vid Sörsjön. Det var ytterligare 12 bon med ungar men som var redan så stora att de hade smitit och gömt sig i sävruggarna. Det var också 7 naturliga bon och 6 bon på plattformar med ägg. Det kunde alltså hittas 42 bon. Det bedömdes att minst 75 par var fortfarande på plats. Ute från båten sågs också två brunandshonor på bo och en hona med en kull på fyra. Och fortfarande gott om trastsångare.

Fågelskådning med Tallkrogen

UOF Upplands Fågelskådare har inlett ett samarbete med Tallkrogen – en FUB gård vid Björklinge vid södra Långsjön. Fågelträffarna sker i samarbete med Upplandsstiftelsen och Studiefrämjandet. Vi har tre träffar under våren där vi tillsammans med  en grupp på 18 omsorgstagare tittar och lär oss om fåglar. Nivån på deltagarna varierar högst betydligt, där några är ganska duktiga och många är nybörjare. Första gången lärde vi oss att titta i kikare och tittade på fåglar runt fågelbord vid gården. Vi såg koltrast, rödhake, bofink, större hackspett, blåmes och talgoxe. Vi avslutade med ett tubkikarspan över sjön och såg då både skäggdopping och sothöna. Fågelträffen uppskattades högt: ”Tack för en fin kväll med fågelskådning, kändes så trevligt och kul!”

/Ulrik Lötberg

Skådning vid Långsjön. Foto: Kristina och Thomas, Tallkrogen-fub