Fantastiska tornseglare – rita, måla – tävla!


tornseglare av Jos Zwarts, commons.wikimedia.org, CC BY-SA 4.0

Fira tornseglarna! Tävlingen ”Fantastiska seglare” är del av World Swift Day som firas 7 juni och arrangeras av Swifts Without Frontiers.

Rita eller måla som du vill – så länge resultatet är en 2-dimensionell bild. Rita/måla på papper, eller din Ipad eller annat sätt.

1 – Rita/måla en bild på temat “Fantastiska tornseglare”, förslagsvis horisontal A4 format.

2 – Skriv #worldswiftday på längst nere i hörnet på höger sidan.

3 – Skicka din bild som jpeg (helst), png eller pdf. Välj hög upplösning för A4 tryck (minimum 1600px för långa sidan)

4 – Skicka din bild till Swifts Without Frontiers senast 31 maj 2020: skicka filen via wetransfer.com adresserad till contact@worldswiftday.org (vänligen skicka inte filen direkt med e-post) och i det medföljande meddelande ange: ditt namn, din ålder, stad och land, och e-post adress.

Alla kan delta – barn & vuxna. Vinnare väljs i 5 kategorier utifrån deltagarnas ålder: 3-5 år, 6-8 år, 9-12 år, 13-17 år, 18 år och äldre. De vinnande bidragen kommer att publiceras på World Swift Day webbsidan och på Facebook sidan Swifts Without Frontiers.

Var med och inventera tjäderspel i vår!

Tjädertupp fotad från gömsle på tjäderspel i Vänge-Östforaskogen. foto: Emil Nilsson

Tjädern är en art som Sverige har ett stort ansvar för som naturvårdsnation. Upp till 25 procent av världspopulationen och 40 procent av den europeiska populationen finns i landet. Det finns gott om tjäder i Sverige men över 90 procent av populationen finns norr om Dalälven och söder därom verkar tjädern minska. I Uppsala län är skogsbruket det största hotet mot tjädern, men tjäderns spelplatser är skyddade från avverkning via Skogsstyrelsen så länge de är rapporterade till Artportalen. Med det här initiativet vill vi öka kunskapen om aktiva spelplatser för tjäder i länet och din hjälp behövs. 

Vi påbörjar inventeringen genom att återbesöka äldre spelplatser för att se om de fortfarande är aktiva. Till vår hjälp har vi en karta där områden som är lämpliga för tjäderspel är markerade. I mars kan man börja att leta efter spillning från tjädern natträd — de spelar inom 50 meter från natträdet. I april kan vi inventera inflygande tjädertuppar i skymningen vid extra intressanta platser. I maj till början av juni kan spillningsinventeringen fortsätta, då är det lättare att hitta de lite upptrampade arenor som tupparna använder där det brukar vara gott om spillning efter spelet. Med den här metodiken kan vi få ett grovt mått på hur många tuppar som finns på varje spelplats. 

När man letar efter tjäderspel har man också möjlighet att hitta tidigare okända skyddsvärda naturskogar där det kan finnas tretåig hackspett, järpe och pärluggla. Det kan också finnas naturvårdsarter som tallticka, garnlav och knärot. Om vi kan visa att det finns tjäderspel på en plats så ska det skyddas 500 meter från spelcentrum och hänsyn ska tas i skogsbruket i ytterligare 500 meter. Därför kan tjädern bli en paraplyart som gynnar andra fåglar som kräver skog och skyr öppen mark. 

Är du intresserad? Kontakta Emil V. Nilsson på vetenskapspedagogen@gmail.com eller 0705-586526

En tillbakablick till juni

Decembermörkret. Trots det finns fåglar att skåda – jag menar utöver de vanliga: kungsfiskare, lappuggla och inte minst tallbitarna! Men när det ändå känns lite grått och trist – låt oss blicka tillbaka. Hur gick det då med göktytorna i Hågadalen? En kull hade blivit märkt i en holk i Hågadalen, vid midsommar (läs det tidigare inlägget här).

Här följer några bilder som Petra Ögren har tagit, som visar en av föräldrarna som kommer och matar ungarna. Ett par dagar senare hade ungarna flugit ut holken – häckningen gick alltså bra och alla ungarna flög ut!

Och här kan man se hur det hela på film:

Förälder matar ungar 30 jinu 2019. (filmad av Petra Ögren)