Fler boplattformer för Tämnarens svarttärnor

Det är två svarttärnekolonier i Sörsjön, Tämnaren, en på ca 20 par och en på 75 par. Eftersom det är ont om flytande vegetation för att bygga egna boplattformar har vi lagt ut plattformar för att stödja tärnorna. Plattformarna lades även på djupare vatten eftersom vi såg spår hur vildsvin varit ute i kolvassarna och käkat bl. a. svarttärnebon.

Det var även gott om trastsångare, minst 20 hanar satt och sjöng. Och tre rördrommar, två par brun kärrhök, och skrattmåskolonin på 2500 par. Även 4 par brunand, 40 par snatterand och 10 par skedand. Stora ruggande flockar med andhanar – snatterand ca 200 hanar och skedand 20 hanar. Sörsjön håller stilen!

Boplattformar för svarttärnor i Sörsjön. Pilarna pekar på plattformarna. Foto: Ulrik Lötberg

/Ulrik Lötberg

Läs mer om UOFs fågelskyddsarbete.

uppdatering 2022-06-26:

Ulrik kunde ringmärka 26 stora svarttärneungar från 17 kullar vid Sörsjön. Det var ytterligare 12 bon med ungar men som var redan så stora att de hade smitit och gömt sig i sävruggarna. Det var också 7 naturliga bon och 6 bon på plattformar med ägg. Det kunde alltså hittas 42 bon. Det bedömdes att minst 75 par var fortfarande på plats. Ute från båten sågs också två brunandshonor på bo och en hona med en kull på fyra. Och fortfarande gott om trastsångare.

Fågelskådning med Tallkrogen

UOF Upplands Fågelskådare har inlett ett samarbete med Tallkrogen – en FUB gård vid Björklinge vid södra Långsjön. Fågelträffarna sker i samarbete med Upplandsstiftelsen och Studiefrämjandet. Vi har tre träffar under våren där vi tillsammans med  en grupp på 18 omsorgstagare tittar och lär oss om fåglar. Nivån på deltagarna varierar högst betydligt, där några är ganska duktiga och många är nybörjare. Första gången lärde vi oss att titta i kikare och tittade på fåglar runt fågelbord vid gården. Vi såg koltrast, rödhake, bofink, större hackspett, blåmes och talgoxe. Vi avslutade med ett tubkikarspan över sjön och såg då både skäggdopping och sothöna. Fågelträffen uppskattades högt: ”Tack för en fin kväll med fågelskådning, kändes så trevligt och kul!”

/Ulrik Lötberg

Skådning vid Långsjön. Foto: Kristina och Thomas, Tallkrogen-fub

Fågeltornskampen 2022 blir av!

BirdLife Sverige anordnar återigen fågeltornskampen efter pandemin!

Fågeltornskampen går i korthet ut på att under dagen bemanna svenska fågeltorn med lag som ska räkna alla fågelarter som hörs och ses. Tävlingen startar klockan 05:00 lördagen den 7:e maj och avslutas klockan 13:00. Lagen består av 3-8 medlemmar men givetvis kan fler hjälpa till att hitta fåglar. Regelverket säger att minst två måste höra eller se arten för att den ska få räknas (tidigare gällde att alla i laget var tvungna att se arten). Det behöver inte ske simultant på samma fågelindivid utan en enskild lagmedlem som missat en art kan komplettera senare om arten dyker upp igen.

Efter klockan 13:00 är det viktigt att så fort som möjligt för laget att inkomma med antal arter och artlista på anvisat formulär.

Anmäl ditt lag senast den 6 maj via denna länken: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx…Mer info skickas till anmälda lag när evenemanget närmar sig. Det går bra att anmäla fågeltorn redan nu. Fyll gärna i UOF Upplands fågelskådare på rad 9 och hör av er till Samuel Persson på samper97@gmail.com eller telefon 0736854892 så att vi kan hålla koll på resultaten i Uppland 🙂

Kontrollera att ditt torn finns med i listan nedan efter anmälan! Skicka annars en påminnelse till BirdLife Sverige.

Se alla anmälda torn 2022 här:
https://birdlife.se/…/fageltornskampen/anmalda-fageltorn/