Förslag för årsmötet?

Har du en fråga och konkret förslag för vad UOF bör göra och som årsmötet ska ta ställning till? Alla medlemmar har möjlighet att framföra sina synpunkter och lämna förslag – detta gör du genom att skriva en motion med skriftlig motivering. Motionen ska lämnas till styrelsen senast två månader före årsmötet.

UOFs nästa årsmöte äger rum tisdag 14 mars 2023. Motion ska alltså lämnas till styrelsen senast 17 januari 2023.

Det är inte svårt att skriva en motion: Börja med en rubrik som talar om vad motionen handlar om. Skriv kortfattat och tydligt om vad vill du att föreningen ska göra. Ange relevant bakgrundsfakta för att tydliggöra problemet. Motivera och berätta varför du/ni tycker som du/ni gör. Var tydligt med vad du/ni föreslår att föreningsstämman ska besluta om. Avsluta med att skriva ort och datum då du/ni skrev din/er motion och underteckna med ditt/era namn.

Vad är problemet med skarven?

är rubriken på BirdLife Sveriges svar på en debattartikel som påstår att ”skarven rubbar det
marina ekosystemet och är ett direkt hot mot fiskebestånd i haven
”. Som faktabaserad naturvårdsorganisation med expertkunskaper om fåglar anser BirdLife Sverige att påståenden bör bemötas, inte minst i ljuset av att det verkar bli allt vanligare att politiker inte anser sig behöva lyssna på vare sig vetenskap eller experter.

Länkar till debattartikeln och BirdLife Sveriges svar hittar du här på sidan Skyddsjakt på storskarv

Storskarv. Foto: Jon Hessman