Exkursionsrapport: Björn 7 okt

Inför exkursionen till Björn var skådarintresset på topp. Ett mäktigt högtryck hade under en period i september legat parkerat över Ryssland, bromsat lågtrycksvandringen från väster och istället skapat en korridor med ostliga vindar från trakter långt bortom Moskva. Detta väderläge visade sig i tillströmningen av fåglar under ett par veckor. Många sena fynd av fåglar som rimligen redan borde ha lämnat våra trakter gjordes, och vid månadsskiftet var det dags för de ostliga rariteterna att visa sig. Brunsångare på Björn, tätt följda av tajgablåstjärt, sibirisk piplärka och turturduva! Även Örskär fick besök av sibirisk piplärka och på Svenska Högarna ringmärktes flera tajgablåstjärtar.

Så såg förutsättningarna ut inför UOF:s exkursion och intresset för att komma ut till ön var mycket stort. Tyvärr kom ett omslag i vädret dagarna innan den 7:e, regn avlöste och högtrycket i öster orkade inte hålla emot. Vinden var nordvästlig, inte optimalt för tillströmning av fågel, men kanske skulle några av de tidigare upptäckta rariteterna finnas kvar och möjligen skulle vinden kunna betyda mer sträckande sjöfågel. Frågorna var många men ingen visste svaren. 23 skådare hade bestämt sig för att ta reda på fakta på plats.

Jorduggla. Foto: Jan-Eric Rönnqvist

Morgonen började bra med mycket fågel i buskarna. En koll vid fyren visade att mängden sträckande sjöfågel däremot var tämligen mager. Några skådare stannade kvar och bevakade havet mot norr medan andra gav sig iväg ut över ön mot väster. Kungsfågel, gråsiska, järnsparv och där kom en varfågel och satte sig kort, flög sedan lite längre bort och satte sig helt öppet i en torraka mot västra dungen där den lät sig beskådas. En stenfalk dök upp och drog sedan raskt söderut. Ute på Lillön upptäcktes en dvärgbeckasin och en ensam snösparv. Samtidigt passerade snösparvar fyren och drog vidare västerut. Ute på skären väster om Lillön hade två skärsnäppor sällskap av en kärrsnäppa. Utanför fyren sträckte små- och storlemmar, och en av de passerande lommarna var ovanligt kraftig – islom? Det fick vi aldrig veta. När de flesta gått tillbaka till fyren stannade några kvar vid västra dungen. Jorduggla larmade de. Några vid fyren hann se, andra missade. Strax kom ytterligare ett larm, två jordugglor flyger lågt över ön mot fyren! Nu hann alla se ugglorna som gjorde en lov runt östra dungen, gick ut över havet söder om hamnen och landade kort på ett skär. Snart lyfte de igen för att undkomma mobbande måsar och kråkor.

Klockan hade gått fort och det var redan dags att börja packa ihop och lämna Björn. Men även om de ostliga rariteterna försvunnit var deltagarna nöjda med exkursionen, ön och de fåglar som hittats. Vinden hade vänt på västlig för att sedan vrida ytterligare till sydväst. Vindstyrkan hade minskat kraftigt och tillbakafärden blev behaglig. Samtidigt fick vi besked från fågelskådande kompisar på Svenska Högarna att de skådat i regn den sista timmen.

Fåglar i Uppland nr 3 2017

Copyright © Fåglar i Uppland, illustratör: Gunnar Ehrenroth

Hösten har nu hunnit anlända på allvar, och med den kommer även nya numret av FiU. Läs allt om vårens sensationella fågelfynd på Svenska Högarna, om ormvråkens liv och leverne och om hur de uppländska fåglarnas flyttvanor har påverkats av klimatförändringarna. I programmet hittar du som vanligt exkursioner, föredrag och vår vinterfest Näktergalan. God läsning!

Trafikdödat vilt – hot mot asätande rovfåglar – Bill Douhan

UOF tillsammans i fält – Mats Hörmark

Småfågelskådarna på fjällvandring – Petter Haldén

När kommer flyttfåglarna till Uppland? – Yngve Hareland

Bengt Berg – pionjär som naturskildrare – Mats Hörmark

Svartpannad törnskata – uppträdande i Uppland – Bill Douhan

Var häckar tornseglarna i Uppsala? – Debora Arlt
Se även kartan från inventeringen

Ormvråken in på livet – Bill Douhan

Anka på avvägar åstadkom folkvandring vid Svenska Högarna – Bill Douhan

Minnesvärd vadarkväll – Barbro Sjölin-Nilsson och Petra Ögren

Produktiva tornfalkar – Bill Douhan

Inventering av tornseglare

En första, inte systematisk, inventering i Uppsala stad gjordes under några kvällspromenader sommaren 2017, då vi gick längs gatorna i några kvarter och letade efter tornseglare. Framförallt under morgonen-förmiddagen och sedan på kvällen flyger tornseglare ofta lågt mellan hus vid sina häckplatser. Vi letade efter tornseglare som flög lågt i höjd med tak och tätt intill byggnader, skrikandes och ofta i grupp – en stark indikation att det finns häckande tornseglare. I bästa fall såg vi en eller ett par fåglar flyga in i ett bohål.

Målet med inventeringen är att så småningom få en bra bild av var i Uppsala tornseglare häckar och framförallt på vilka hus de har sina bon. På så sätt kan vi informera husägare, och ge råd inför tak- och fasadrenoveringar om hur man kan undvika eller åtminstone minimera störningar av häckande tornseglare och bevara boplatser för framtiden. Så att tornseglarna fortsätter att vara sommarens budbärare i vår stad!

Kartan visar vilka områden som vi besökt, var vi tror att det finns häckande tornseglare, och var vi sett inflygningar. Bara de hus där vi lyckades hitta bon är markerade, detta står inte i relation till verkliga antal. Klicka här för att komma till kartan.

Finns det tornseglare i området där du bor? Du har kanske sett tornseglare som håller till i ett område från under sommaren, och av och till flyger lågt mellan husen? Ifall du sett tornseglare där vi missat dem, skriv gärna e-post till Debora (debora.arlt@slu.se) och berätta om dina observationer så kan vi komplettera kartan!

Tornseglare. Foto: Annika Rastén