Skåda med öronen – 29 nov

Kikare används av varje fågelintresserad människa, men tänk på att de flesta fåglar faktiskt upptäcks med hörseln, så varför inte koncentrera sig mer på den biten?

Teet Sirotkin har länge varit intresserad av läten och har gjort många inspelningar genom åren. På onsdag kväll går han igenom hur man kan förstärka hörselsinnet med tekniska hjälpmedel, hur man spelar in på ett enkelt och bra sätt och hur man kan träna på läten. Vi kommer få lyssna på intressanta fågelläten, få en introduktion till tekniken, höra lite anekdoter och avsluta med ett quiz.

Föreläsningen börjar kl 19:00 på Biotopia, Vasaparken i Uppsala. Fritt inträde.

Varmt välkommen!

Nordsångare. Foto: Jon Hessman

Naturreservat Årike Fyris

Jag nås av nyheten att Uppsala kommun och Sveriges lantbruksuniversitet SLU äntligen har kommit överens om en avsiktsförklaring om Årike Fyris, vet inte vad man ska säga annat än ÄNTLIGEN! Äntligen kommer lön för allt det arbete så många i föreningen lagt ner, i så många år, på att tala och argumentera för detta stadsnära område och dess värde för både människor och fåglar.

Det ska inte förnekas att i alla fall jag periodvis varit pessimistisk och att det känts ganska hopplöst. Det har funnits politiska låsningar men inför valet 2014 gavs i alla fall viss förhoppning då en majoritet av de partier som tillfrågades om reservatsbildning i föreningens valundersökning om Åriket gav positiva svar.

Sedan har det varit SLU, denna ogenomträngliga institution där vi aldrig lyckats förstå hur besluten tas. Där vi vädjat till rektor och ledning om att inte göra åker av Åriket. Vi har lyft områdets värden bara för att se gräsmarkerna plöjas ner under häckningssäsong ena året och sedan året efter få bevittna det största avvattningsföretaget i området på decennier.

Men nu har SLU skrivit på en avsiktsförklaring och det ska rektor Peter Högberg ha en stor stor eloge för. Det har funnits många rektorer innan som inte har gjort det som nu har gjorts.

Vad som sedan kommer fram ur denna avsiktsförklaring får vi se. Men innan det visar sig så kan vi bara hoppas att det som nu överenskommits faktiskt säkrar dubbelbeckasinernas rastplats under de där dagarna i början på maj. Att vi återigen kan få höra årtans knorrande i takt med den ploppande småfläckiga sumphönan. Allt detta i ett blötare Årike än vad vi har haft de senaste åren.

Få områden i Uppsalas närhet är i sådant behov av att göras till reservat som Åriket. Och detta är inte ett reservat endast för fåglarna utan i allra högsta grad också för alla som bor, pluggar, jobbar, semestrar eller på annat sätt vistas i stan. Det finns inga förlorare i detta beslut, bara vinnare, må man vara markägare, närboende, student, naturälskare, friluftsfantast, sportfiskare eller för den delen fågelskådare.

Jag tycker alla som engagerat sig i Åriket och alla vi medlemmar i Upplands Ornitologiska Förening ska kännas oss nöjda och stolta över de steg som nu tagits på vägen mot att skydda detta fantastiska område. Vi har alla bidragit och varit en del i denna resa och det är inte utan viss tillförsikt vi kan se fram emot fåglarnas ankomst till Årike Fyris i vår. Årike Fyris – snart naturreservat!

Eder ordförande,
Jan Wärnbäck

Näktergalan 2017 – anmäl dig nu!

Julfesten Näktergalan är ett relativt nytt fenomen men redan tradition i föreningen. Förra året hade vi en fantastiskt trevlig kväll med mysig vinterstämning, skratt och mingel, god mat och dryck, spännande diskussioner och bildvisning från året som gått. Naturligtvis väntar vi oss mer av den varan i år! Som grädde på moset hyllar vi segrarna i det nu pågående Vattenrallyt.

Kalaset går av stapeln lördag 9 december kl 17:30 på Odd Fellow-huset, Börjegatan 44 i Uppsala.

Anmäl dig till Hanna Liljebäck på e-post medlem@uof.nu eller 070-604 40 28.
Ange eventuella kostpreferenser eller allergier.
Pris: 250 kr, betalas till föreningens postgiro 22 87 04-3. Glöm inte att skriva namn på inbetalningen.