Living land

Den rådande jordbrukspolitiken inom EU missgynnar den biologiska mångfalden och hotar i förlängningen många av jordbrukslandskapets fågelarter. Nu arbetar EU-kommissionen för att utveckla jordbrukspolitiken, och de vill ha in förslag från allmänheten. Skriv under detta upprop från bl.a. BirdLife Sverige för att göra din röst hörd och hjälpa fåglarna!

Living land

Sånglärka, en av de arter som missgynnas av den nuvarande jordbrukspolitiken. Foto: Magnus Hellström

Vardagsvandring: Lunsen 25 apr

I de fina skogarna i norra Lunsens naturreservat blir våren allt mer påtaglig. Spillkråkor trummar medan trastar och finkar sjunger för full hals. Kanske har någon svarthätta eller trädpiplärka hunnit anlända, eller träffar vi rentav på den skygga järpen?

Samling: kl 17:30 på parkeringen vid Vreten i södra delen av Sävja. Länk till karta. Ca 5 km vandring.
Vardagsvandringar är kostnadsfria och ingen anmälan behövs.
Vid frågor kontakta Jon Hessman, e-post jonhessman@hotmail.com eller tel 073-554 40 84.

Kanske är den första grönsångaren på plats? Foto: Göran Haglund

Fåglar i Uppland nr 1 2017

Copyright © Fåglar i Uppland, illustratör: Björn Bergman

Efter en del bakslag har nu våren trots allt kommit, och detsamma gäller årets första FiU! Fördjupa dig i den gångna höstens östliga inflöde, ta del av fågellivet i anlagda våtmarker eller lär dig mer om den fantastiska tornseglaren. Glöm inte heller bort att spana in det fullmatade programmet för resten av våren!

Vårtecken bland mistlar och snö – Jon Hessman

Presentation av Fågelskyddsgruppen

Nytt från Rrk Uppland

En höst med östliga förtecken – Bill Douhan

Tornseglaren och längtan – Debora Arlt

Hökugglerekord på Gräsö – Annika Rastén

Häckande fåglar i anlagda våtmarker och dammar – Wilhelm Dietrichson

Stenskvätta på vift! – Annika Rastén

Plötsligt satt den bara där – Sören Franceen

Uggleförekomst runt Angarn 2016 – Kjell Eriksson

Näktergalan 2016