Kungsörnen i Uppsala län

Martin Tjernberg har inventerat kungsörn i Uppsala län under lång tid och har doktorerat på kungsörn. Han berättar om hur det gått för arten över tiden i länet. Sara Wennerqvist visar bilder på kungsörn från sitt gömsle strax utanför Järbo.

27 januari, 2022 , 19:00 – 21:00, plats: Folkuniversitetet, Bergsbrunnagatan 1, Uppsala

På grund av restriktionerna får vi vara max 50 personer. Vi ber därför alla som vill komma att anmäla sig till per.axell@rovdjur.se så vi kan hålla koll på antalet. Du kan också anmäla dig via länken på Svenska Rovdjursföreningens Evenemang sida.

Evenemanget organiseras av Svenska Rovdjursföreningen, med Upplands Fågelskådare som medorganisatör.

Avverkningar hotar tjäderskogen

I närheten av en tjäderlekplats i ett skogsområde utanför Uppsala hotas skogen av avverkningsanmälan.

Tjädergruppen Uppland har inventerad i området och försökt kartlägga spelplatsen. Troligtvis är det åtta spelande tuppar där. Området som anmälts för avverkning är i den sista resten av lite äldre skog i närheten av spelplatsen. I området finns även andra naturvårdsarter såsom talltita, tretåig hackspett, järpe, duvhök. Under en inventering av Nya Skogsgruppen (Naturskyddsföreningen Uppsala) i december hittades ett antal naturvårdsarter bl a garnlav, orkideen knärot, svamparna ullticka, svedticka, stor aspticka, rynkskinn, skalbaggen grönhjon.

Tjädertupp vid lekplats i närheten av det avverkningsanmälda skogsområdet. Foto: Emil V. Nilsson

UOF Upplands Fågelskådare, med stöd av BirdLife Sverige, har gått in i detta ärende och skrivit till Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen. Läs mer om ärendet och tjäder här.

Jubileumsrallyt avslutat!

Det verkar som att vi har vinnare i rallyts respektive klass, men vi ger alla ytterligare några dagar på att uppdatera listor innan prispallen fastslås. Senast 14/1-22 skall allt vara inrapporterat för att räknas med i tävlingen, enligt gällande regler.

Listor och regler hittar du här:
http://uof.nu/jubileumsrally-2021/